Funkcjonalna ekspresja zmutowanego nabłonka pseudohypoaldosteronizmu typu I na kanale Na + pozbawionym regionu tworzącego pory jego podjednostka ad 7

Ten upośledzony przemyt lub szybsze pobieranie skutkuje opóźnionym pojawieniem się i zmniejszoną liczbą kanałów na powierzchni komórki (proporcjonalnie do spadku wrażliwego na amiloryd prądu makroskopowego). Mechanizmy działania ENaC na błonę plazmatyczną nie są znane. W oocytach,. podjednostka może dotrzeć do błony komórkowej samodzielnie, jak również w kompleksach zawierających. ( i ), ale w mniejszym stopniu w porównaniu z kompleksami zawierającymi wszystkie 3 podjednostki (.) (4). Read more „Funkcjonalna ekspresja zmutowanego nabłonka pseudohypoaldosteronizmu typu I na kanale Na + pozbawionym regionu tworzącego pory jego podjednostka ad 7”

Komórki T odpowiadające na GAD65 są aktywowane u pacjentów z cukrzycą autoimmunizacyjną typu 1a ad 7

Dodanie anty-CD28 w hodowlach stymulowanych TT nie hamowało odpowiedzi proliferacyjnej lub wydzielania cytokiny do antygenu, co sugeruje, że reaktywacja komórek T pamięci nie zależy od costimulation CD28. U pacjentów z cukrzycą typu odpowiedź na GAD65 ma cechy podobne do odpowiedzi na TT. Badania wykazały, że CTLA-4 ma ujemną funkcję regulatorową w aktywacji komórek T. CTLA-4 wiąże się z cząsteczkami B7 z większym powinowactwem niż CD28. Wykazano, że rozpuszczalne mAb anty-CTLA-4, jak również jego fragmenty F (ab .), zwiększają proliferację limfocytów T w odpowiedziach mieszanych limfocytów myszy (37), podczas gdy blokowanie oddziaływania CTLA-4 / B7 prowadzi do wzmocnienie aktywacji limfocytów T. Read more „Komórki T odpowiadające na GAD65 są aktywowane u pacjentów z cukrzycą autoimmunizacyjną typu 1a ad 7”

Nowa rola inhibitora kinazy zależnej od cykliny p27Kip1 w stymulowanym przez angiotensynę IIp rozkurczu komórek mięśni gładkich naczyń

Wykazano, że angiotensyna II (Ang II) stymuluje hipertrofię lub rozrost. Postulowaliśmy, że zróżnicowana odpowiedź komórek mięśni gładkich naczyń (VSMC) na Ang II jest zależna od inhibitora kinazy zależnej od cyklin (Cdk) p27Kip1, który jest obfity w spokojnych komórkach i spada po stymulacji surowicy. Traktowanie Ang (100 nM) nieaktywnych VSMC prowadziło do zwiększenia regulacji białek regulatorowych cyklu komórkowego: cykliny D1, Cdk2, jądrowego antygenu proliferacyjnego komórki i Cdk1. Poziom p27Kip1 był jednak wysoki, a aktywacja Cdk2 fazy G1 była hamowana, ponieważ komórki ulegały przerostowi. Nadekspresja cDNA p27Kip1 hamowała wbudowywanie stymulowanej surowicy [3H] tymidyny w porównaniu z komórkami transfekowanymi kontrolą. Read more „Nowa rola inhibitora kinazy zależnej od cykliny p27Kip1 w stymulowanym przez angiotensynę IIp rozkurczu komórek mięśni gładkich naczyń”

Nowa rola inhibitora kinazy zależnej od cykliny p27Kip1 w stymulowanym przez angiotensynę IIp rozkurczu komórek mięśni gładkich naczyń ad 8

Chociaż p27Kip1 nie był aktywnie regulowany w górę przez TGF-a w tych komórkach TGF-a pośrednio dało to wzrost poziomu p27Kip1 dostępnego do wiązania i hamowania Cdk2 (36). W liniach B-komórkowych, TGF-a wykazano aktywną regulację w górę p27Kip1 (37). Nic nie wiadomo o wpływie TGF – na poziom p27Kip1 w komórkach naczyniowych. Możliwe, że Ang II indukuje TGF-. w VSMC, co z kolei indukuje wzrost poziomów białka p27Kip1. Read more „Nowa rola inhibitora kinazy zależnej od cykliny p27Kip1 w stymulowanym przez angiotensynę IIp rozkurczu komórek mięśni gładkich naczyń ad 8”

Metylowana selekcja in vivo i chemoprotekcja alogenicznych komórek macierzystych w modelu zwierzęcym ad 8

Pragniemy podziękować Rainerowi Storbowi, Marie-Terese Little, Stacy Zellmer i Serinie Gisburne za typowanie DLA, Brenda Sandmaier i Peterowi Moore za dostarczanie przeciwciał specyficznych dla psów do analiz podzbiorów, Amgen Inc. za dostarczanie specyficznych dla psa czynników wzrostu, oraz techników laboratoriów hematologicznych i patologicznych Centrum Badań nad Rakiem Freda Hutchinsona. Chcielibyśmy podziękować A. Dusty Miller za wykonanie testów wirusów pomocniczych i Kerstin Schwarzwaelder za pomoc w analizie LAM-PCR. Dziękujemy Christopherowi Baumowi za dostarczenie promotora SFFV. Read more „Metylowana selekcja in vivo i chemoprotekcja alogenicznych komórek macierzystych w modelu zwierzęcym ad 8”

Strategie terapeutyczne klinicznego blokowania sygnalizacji IL-6 / gp130 ad 8

Na przykład, metaanaliza badania asocjacyjnego całego genomu europejskiej kohorty pacjentów zidentyfikowała siedem nowych loci ryzyka reumatoidalnego zapalenia stawów. Obejmowały one produkty genów związane z sygnalizacją / aktywnością STAT3 (IL6ST [GP130], SPRED2, CCR6), podczas gdy dodatkowy sugerujący allel ryzyka odnotowano w genie IL6R (125). Przyszłe badania będą jednak wymagały bardziej zintegrowanego spojrzenia na walidację wpływu funkcjonalnego tych loci ryzyka. W idealnym przypadku powinno to obejmować ich wpływ na progresję choroby i wyniki wtórne związane z interwencjami biologicznymi, takie jak profil lipidowy osocza, występowanie zakażeń, nastrój, zmęczenie i złośliwość (2). Podsumowując, interwencje skierowane przeciwko sygnalizacji IL-6 / gp130 stanowią doskonałe cele terapii. Read more „Strategie terapeutyczne klinicznego blokowania sygnalizacji IL-6 / gp130 ad 8”

Grupa podobna do rodnika hydroksylowego utlenia białka ściany tętnicy małpy cynomolgus we wczesnej cukrzycowej chorobie naczyniowej ad 7

W stężeniach (5 mM i 15 mM), które są fizjologicznie istotne dla małp bez cukrzycy i diabetyków, D-glukoza nie wpłynęła na wzór ani wydajność produktów utleniania. Stwierdziliśmy również, że CO2 / HCO3. nie zmienia reaktywności ONOO. (33, 34): wydajności orto-tyrozyny, meta-tyrozyny, o, o-dityrozyny i 3-nitrotyrozyny były praktycznie identyczne w obecności lub braku dodanego wodorowęglanu w tym układzie. To prawdopodobnie odzwierciedla obecność resztkowego wodorowęglanu w tkance i / lub buforach. Read more „Grupa podobna do rodnika hydroksylowego utlenia białka ściany tętnicy małpy cynomolgus we wczesnej cukrzycowej chorobie naczyniowej ad 7”

Kluczowa rola tiolowych przeciwutleniaczy w utracie masy niedoboru estrogenu ad 7

Stwierdziliśmy, że NAC i askorbinian, które zwiększają stężenie glutationu w tkankach (16, 26), zapobiegają utracie kości u myszy z wyciętymi jajnikami. Odwrotnie, BSO, podobnie jak wycięcie jajników, obniżyło tiolowe przeciwutleniacze i spowodowało ubytek kości. Rzeczywiście, podawanie BSO zapewnia fenokopię utraty masy kostnej z niedoborem estrogenu: oba łączą wzrost resorpcji z hiperplastyczną reakcją osteoblastyczną z hiperodsopcją, która jest niewystarczająca do zastąpienia utraconej kości. Ponadto poziomy glutationu były porównywalne po podaniu jajników i BSO. Sugeruje to, że stopień, w jakim wycięcie jajników obniżało poziom glutationu, był wystarczający, aby uwzględnić ubytek masy kostnej spowodowany niedoborem estrogenu. Read more „Kluczowa rola tiolowych przeciwutleniaczy w utracie masy niedoboru estrogenu ad 7”

Podawanie in vivo lentiwirusowej szczepionki jest ukierunkowane na DC i indukuje skuteczne odpowiedzi limfocytów T CD8 + ad 8

Oceniając zależność pomocniczą w modelach antygenów Cw3 i Melan-A / A2 / Kb, stwierdziliśmy, że te dwa modele różnią się zależnością od pomocy komórek T CD4 +. Podczas gdy przy Cw3 nie zaobserwowano znaczącej różnicy w odpowiedzi na to, czy komórki T CD4 + były obecne, czy nie, szczepienie lentiwektorem ELA26. Minigenu silnie zależało od obecności limfocytów T CD4 +. W tym drugim przypadku okazuje się, że epitop pomocniczy musiał być dostarczony przez marker GFP lub cząsteczkę wirusową, ponieważ wektor eksprymuje tylko antygen CTL z Melan-A. Możliwe wyjaśnienie rozbieżności w zależności od limfocytów T CD4 + może być dostarczone przez ostatnie dane pokazujące, że wysoka częstotliwość prekursorów CTL może zrekompensować pomoc CD4 (39, 40). Read more „Podawanie in vivo lentiwirusowej szczepionki jest ukierunkowane na DC i indukuje skuteczne odpowiedzi limfocytów T CD8 + ad 8”

Utrata alleli leży u podstaw segmentowej choroby Haileya-Haileya, zapewniając molekularne potwierdzenie nowej koncepcji genetycznej ad 7

W drugim etapie fragmenty PCR oczyszczono na kolumnach Edge Centriflex (Edge BioSystems) i zsekwencjonowano bezpośrednio z polimerem POP-6 w analizatorze genetycznym ABI Prism 310 (Applied Biosystems Inc.). Aby zweryfikować mutację miejsca splicingu w eksonie 22 zidentyfikowanym w tym badaniu, wykorzystaliśmy kombinację analizy heteroduplex i automatycznego sekwencjonowania. Zbadaliśmy 300 chromosomów pod kątem obecności tej mutacji, z których żadna nie wykazała odchylenia nukleotydów (dane niepokazane), a tym samym wykluczyła je jako wspólny polimorfizm. Subklonowanie fragmentów RT-PCR i ilościowy RT-PCR. Aby zbadać funkcjonalne konsekwencje mutacji miejsca splicingowego w eksonie 22, wyekstrahowaliśmy całkowity RNA ze skóry nieuszkodzonej klinicznie (heterozygotyczna pod względem mutacji) i odwrotną transkrypcję go do cDNA przy użyciu zestawu do odwrotnej transkrypcji GeneAmp (Applied Biosystems Inc.) według producenta instrukcje. Read more „Utrata alleli leży u podstaw segmentowej choroby Haileya-Haileya, zapewniając molekularne potwierdzenie nowej koncepcji genetycznej ad 7”