Zarządzanie chorobą mięśni serca u załogi lotniczej

ZnalezioneAby optymalnie zarządzać załogą lotniczą z podejrzeniem lub potwierdzoną chorobą mięśnia sercowego (zarówno piloci, jak i nieprofesjonalni specjaliści w dziedzinie lotnictwa) należy skupić się na szerokich rozważaniach dotyczących medycyny lotniczej. Nieprawidłowości EKG dotyczące okresowego badania lekarskiego lub prezentacja członka rodziny z potwierdzoną kardiomiopatią są najczęstszą przyczyną badania choroby mięśnia sercowego u załogi lotniczej. Monitorowanie i obrazowanie holterowskie, w tym rezonans magnetyczny serca, zaleca się, aby potwierdzić lub wykluczyć obecność choroby mięśnia sercowego, a jeśli zostanie potwierdzone, kierowaniem powinien kierować subspecjaliści. Potwierdzona choroba mięśnia sercowego często wymaga ograniczenia obowiązków wynikających z obaw związanych z arytmią. Zapalenie osierdzia i zapalenie mięśnia sercowego zwykle wymagają czasowego ograniczenia, a powrót do obowiązków jest zwykle zależny od braku nawracających objawów i akceptowalnych badań obrazowych i elektrofizjologicznych.


[patrz też: pod mocnym aniołem cda, skyrim spolszczenie napisów, jak sprawdzić jaką mam kartę graficzną ]